Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie przetwarzania obrazówMiło nam poinformować, że dr inż. Krystian Radlak otrzymał wyróżnienie w organizowanym przez Towarzystwo Przetwarzania Obrazów konkursie na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie przetwarzania obrazów.

Serdecznie gratulujemy Laureatowi życząc dalszych naukowych sukcesów!

Praca doktorska dr inż. Krystiana Radlaka, zatytułowana: Zastosowanie algorytmów wizji komputerowej do rozpoznawania autentyczności ekspresji mimicznych, której promotorem był prof. Bogdan Smołka, związana jest z tematyką wykorzystania metod wizji komputerowej do analizy emocji. Praca dotyczy opracowania, wykonania oraz przetestowania oryginalnego komputerowego systemu do automatycznej analizy obrazów w celu rozpoznawania oraz oceny autentyczności ekspresji mimicznych.

Konkurs organizowany jest od 1999 roku i jego pierwszym lauratem był promotor dr Radlaka - prof. dr hab. Bogdan Smołka, który jest również pracownikiem zakładu.

Towarzystwo Przetwarzania Obrazów ogłasza codwuletni K O N K U R S na najlepszą rozprawę doktorską w zakresie szeroko pojmowanej komunikacji między komputerem a jego środowiskiem za pośrednictwem obrazów, oraz zastosowań informatycznych systemów przetwarzania, analizy i interpretacji obrazów i scen, rozpoznawania obiektów, modelowania, generowania i wizualizowania obiektów i scen, percepcji i komunikacji wizualnej.

Dodano: 2018-09-17

15th International Conference on Image Analysis and Recognition ICIAR 2018, PortugalW dniach 27-29 lipca 2018 w miejscowości Póvoa de Varzim w Portugalii odbyła się konferencja: 15th International Conference on Image Analysis and Recognition. Wyniki wspólnych z prof. Henrykiem Palusem zaprezentował dr inż. Mariusz Frąckiewicz. Podczas konferencji rozstrzygnięto ogłoszony wcześnie konkurs dotyczący segmentacji zdjęć histopatologicznych w diagnozie raka piersi. Najlepsze rezultaty uzyskane zostały przy zastosowaniu konwolucynych sieci neuronowych i technik głębokiego uczenia.

Dodano: 2018-08-06

Pobyt naukowy dr Adama Popowicza w MeksykuW dniach 12 – 30 czerwca pracownik ZAED, dr inż. Adam Popowicz, został oddelegowany na wyjazd naukowy połączony z konferencją SPIE Telescopes+Instrumentation w Austin, USA. Na konferencji wygłosił on referat pt.: „PSF photometry for BRITE nano-satellite mission”, natomiast po konferencji został zaproszony na tygodniowy pobyt w obserwatorium meksykańskim na szczycie San Pedro Martir. Dr Popowicz pomagał współpracownikom z Meksyku w prowadzeniu nowatorskich badań wykorzystujących szybką fotometrie gwiazd z pomocą matryc EMCCD. W ostatnim tygodniu swojego pobytu przebywał w Mexico City, gdzie był goszczony przez Meksykańską Agencję Kosmiczną. Tematem prac w stoicy Meksyku było poszukiwanie przedsięwzięć oraz tematów na przyszłe projekty kosmiczne realizowane przy współpracy międzynarodowej

Dodano: 2018-07-13

Szkoła letnia i konferencja q-bio 2018W dniach 10-25 czerwca na Uniwersytecie Rice w Houston (Teksas, USA) odbyła się szkoła letnia q-bio 2018, w której udział brała doktorantka naszego Zakładu, Justyna Mika. Zajęcia w ramach q-bio są prowadzone przez wielu poważanych naukowców oraz dotyczą zastosowania metod obliczeniowych w biologii, ze szczególnym uwzględnieniem modeli opisujących dynamikę nowotworów oraz rozwój komórek.
Tegoroczna konferencja q-bio 2018 również odbyła się w Houston, w dniach 26-29 czerwca. Mgr Justyna Mika zaprezentowała na niej wyniki następującej pracy: Does diversity of T cell receptors functionality depend on age and sex? - Justyna Mika, Kengo Yoshida, Yoichiro Kusunoki, Serge Candeias, Joanna Polanska.

Dodano: 2018-07-11

12th International Conference on Practical Applications of Computational Biology & BioinformaticsW dniach 20-22.06.2018 odbyła się w Toledo XII międzynarodowa konferencja Practical Applications of Computational Biology & Bioinformatics. Doktorantka naszego zakładu, Anna Papież, wygłosiła referat na temat następującej zgłoszonej pracy: Can an Integrative SNP Approach Substitute Standard Identification in Comprehensive Case/Control Analyses? - Anna Papiez, Marcin Skrzypski, Amelia Szymanowska-Narloch, Ewa Jassem, Agnieszka Maciejewska, Ryszard Pawlowski, Rafal Dziadziuszko, Jacek Jassem, Witold Rzyman and Joanna Polanska

Dodano: 2018-06-22

   1   2   3   4   5