Konkurs OPUS 13Miło nam poinformować, że w 13 edycji konkursu OPUS ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki, projekt prof. Bogdana Smołki "Odporne metody redukcji szumów mieszanych w barwnych obrazach cyfrowych" uzyskał pozytywne opinie recenzentów i komisji kwalifikacyjnej i został rekomendowany do finansowania. Zespół prof. Smołki pozyskał tym samym fundusze na kontynuację badań w zakresie przetwarzania obrazów cyfrowych. Gratulujemy sukcesu!

Dodano: 2017-11-16

Wellcome Trust Genome Campus courseW dniach 7.11-10.11.2017 w Hixton, Cambridge, UK odbył się kurs Analysis of High-Throughput Sequencing Data. Do udziału w kursie zostały zakwalifikowane dwie doktorantki Zakładu Analizy Eksploracyjnej Danych: Justyna Mika oraz Anna Papież. Uczestnicy mieli okazję szkolić się pod okiem fachowej kadry europejskich naukowców i poznać tajniki najnowszych metod analizy danych z eksperymentów głębokiego sekwencjonowania. Pani Anna Papież została również z tej okazji beneficjentką stypendium w programie European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research - CONCERT Travel Grant.

Dodano: 2017-11-10

BiOOskary 2017 wręczone - ponownie 66% nagród dla ZAEDu1,2,3 próba mikrofonu1,2,3 próba mikrofonu1,2,3 próba mikrofonu1,2,3 próba mikrofonu

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dwoje pracowników naszego zakładu: Pan doktor inżynier Franciszek Binczyk oraz Pani mgr inż. Bożena Rolnik zostali laureatami prestiżowej nagrody przyznanej przez studentów kierunku Bioinformatyka: BiOOskar 2017. Laureatów wyłoniono z grona pracowników naszego wydziału na podstawie głosowania braci studenckiej na najbardziej pro-studenckich nauczycieli akademickich na specjalności Bioinformatyka. Wyróżnienie to przyznano trójce pracowników w trzech kategoriach: „Profesor”, „Doktor” oraz „Doktorant”. W kategoriach "Profesor" i "Doktor" nagrodzeni zostali Panowie: Profesor Andrzej Świerniak z Zakładu Inżynierii Systemów oraz Dr inż. Franciszek Binczyk . W kategorii „Doktorant” wyróżniona została Pani Mgr inż Bożena Rolnik.

W trakcie uroczystości wręczono również nagrodę za najlepiej zrealizowany projekt z przedmiotu Bionformatyka. Nagrodę tą zdobył współpracownik naszego zakładu Pan Szymon Kocot, który realizował projekt pod opieką Pana doktora Franciszka Binczyka.

Jesteśmy niezwykle dumni z osiągnięcia Pana Doktora i Pani Magister. Życzymy wielu dalszych sukcesów dydaktycznych!

Przedstawicielom Bioinformatycznego Studenckiego Koła Naukowego Politechniki Śląskiej gratulujemy świetnego pomysłu i trzymamy kciuki za kolejne zapewne udane inicjatywy.

Dodano: 2017-11-09

Projekt kosmiczny NCBIRNiezmiernie miło nam poinformować iż firma KP Labs z Gliwic otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 na projekt pt. "Innowacyjny system hiperspektralny do obserwacji Ziemi (HyperCam) o podwyższonej rozdzielczości spektralnej umożliwiający automatyczne przetwarzanie i selekcjonowanie danych satelitarnych na orbicie w oparciu o nowe algorytmy segmentacji i klasyfikacji obrazów satelitarnych wykorzystujące głębokie sieci konwolucyjne". Wykonawcą w projekcie jest również Politechnika Śląska w osobie dr inż. Adama Popowicza z ZAED. Dr Popowicz będzie odpowiedzialny za konstrukcje toru opto-elektronicznego na satelicie oraz jego działanie w przestrzeni kosmicznej. Łączne dofinansowanie projektu z NCBIR wynosi 14mln zł. Pełna lista projektów dofinansowanych przez NCBiR dostępna jest pod adresem http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_1_1_1_2017/lista_rankingowa_czerwiec_20_10_17.pdf

Dodano: 2017-10-21

Konferencja ERPWW dniach 10-12 października w Paryżu odbyła się konferencja 2 European Radiation Protection Research Week. W tym roku była ona połączona wraz z 4 International Symposium on the System of Radiological Protection of ICRP. Tematyka konferencji jest poświęcona szeroko rozumianej ochronie zdrowia jak i efektom promieniowania jonizującego. Zagadnienia związane z analiza danych dla badań nad reakcją na promieniowanie jonizujące jak i ich genetyczne i transkryptomiczne podłoże, są jednym z głównych tematów badań Laboratorium Analiz Danych w naszym zakładzie. W trakcie konferencji swoje prace przedstawili następujący pracownicy zakładu:

- Anna Papiez, Omid Azimzadeh, Soile Tapio, Joanna Polanska: Regression analysis for dose and age related deregulated proteins.
- Bożena Rolnik, Joanna Polanska, Ghazi Alsbeih: How structural changes in genome are connected with radiosensitivity level? Copy number variation analysis
- Joanna Tobiasz, Ghazi Alsbeih, Joanna Polanska: Background radiation-induced differences of Copy Number Variations between radiosensitive and regular response patients
- Joanna Zyla, Sylwia Kabacik, Grainne Manning, Paul Finnon, Salma Wakil, Ghazi Alsbeih, Christophe Badie, Joanna Polanska: Genetic factors in radiation-induced gamma-H2AX phosphorylation and in silico based identification of SNPs influencing its response level

Ponadto pani mgr inż. Joanna Żyła została laureatką stypendium z programu CONCERT, które pozwoliło jej na bezpłatny udział w konferencji. Pani mgr jak i pozostałym prelegentom życzymy sukcesów w dalszych badaniach nad problemami reakcji na napromieniowanie. Fotorelacja z wydarzenia w galerii zakładu.

Dodano: 2017-10-16

   1   2   3   4   5