Dr inż. Artur Bal, Adiunkt
pokój: 636 CB1.12
telefon: +48 32 2372755
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Plan zajęć

Computer Hope         

Computer Hope
Nota biograficzna:

1993-1998 – studia na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej na kierunku Automatyka i Robotyka, specjalność Robotyka; praca magisterska pt. Wyznaczanie odpowiedniości punktów w parze obrazów stereo, promotor prof. Konrad Wojciechowski1998-2005 – asystent w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej2005.09.27 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej; rozprawa doktorska pt. Wyznaczenie odpowiedniości elementów obrazów z wykorzystaniem informacji o ich strukturze, promotor prof. Konrad Wojciechowski, recenzenci: prof. Marek Kurzyński i prof. Bogdan Smołkaod 2006 – adiunkt
993-1998 – studia na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej na kierunku Automatyka i Robotyka, specjalność Robotyka; praca magisterska pt. Wyznaczanie odpowiedniości punktów w parze obrazów stereo, promotor prof. Konrad Wojciechowski1998-2005 – asystent w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej2005.09.27 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej; rozprawa doktorska pt. Wyznaczenie odpowiedniości elementów obrazów z wykorzystaniem informacji o ich strukturze, promotor prof. Konrad Wojciechowski, recenzenci: prof. Marek Kurzyński i prof. Bogdan Smołkaod 2006 – adiunkt w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej.

Rozwiń/ZwińZainteresowania naukowe:

1. Kalibracja kolorymetryczna urządzeń pozyskujących obrazy (w szczególności kamer) oraz urządzeń reprodukujących obrazy (zwłaszcza monitorów i projektorów)2. Akwizycja obrazów m.in. na potrzeby archiwizacji obrazowej obiektów zabytkowych.3. Przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych, a w szczególności poprawa i ocena kontrastu oraz segmentacja obrazów.4. Akwizycja, przetwarzanie i analiza obrazów na potrzeby badań biomedycznych, a w szczególności badań mikroskopowych.5. Wizyjnej kontroli jakości, a zwłaszcza zagadnienia związane z dokładną oceną barwy obiektów.6. Obrazowanie wielo- i hiperspektralne.7. Poszukiwanie odpowiedniości elementów obrazów z wykorzystanie
. Kalibracja kolorymetryczna urządzeń pozyskujących obrazy (w szczególności kamer) oraz urządzeń reprodukujących obrazy (zwłaszcza monitorów i projektorów)2. Akwizycja obrazów m.in. na potrzeby archiwizacji obrazowej obiektów zabytkowych.3. Przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych, a w szczególności poprawa i ocena kontrastu oraz segmentacja obrazów.4. Akwizycja, przetwarzanie i analiza obrazów na potrzeby badań biomedycznych, a w szczególności badań mikroskopowych.5. Wizyjnej kontroli jakości, a zwłaszcza zagadnienia związane z dokładną oceną barwy obiektów.6. Obrazowanie wielo- i hiperspektralne.7. Poszukiwanie odpowiedniości elementów obrazów z wykorzystaniem wiedzy o ich strukturze.

Rozwiń/ZwińLista publikacji:

1. Kordecki A., Bal A., Palus H.: A smooth local polynomial model of vignetting, 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2017), Międzyzdroje, Poland, 28-31.08.2017

2. A. Kordecki, H. Palus, A. Bal, Practical vignetting correction method for digital camera with measurement of surface luminance distribution, Signal, Image and Video Processing, 10(8):1417–1424, 2016

3. Bal A, Kordecki A, Palus H, Frackiewicz M: Porównanie dokładności reprodukcji barw dla wybranych systemów kalibracji kolorymetrycznej monitorów LCD, Przegląd Elektrotechniczny, 2016, DOI:10.15199/48.2016.04.16

4. A. Kordecki, A. Bal, H. Palus, Local polynomial model: a new approach to vignetting correction, The 9th International Conference on Machine Vision (ICMV), Nicea, 2016

5. A. Kordecki, A. Bal, H. Palus, A study of vignetting correction methods in camera colorimetric calibration, The 9th International Conference on Machine Vision (ICMV), Nicea, 2016

6. A. Bal, A. Kordecki, H. Palus, M. Frackiewicz: Evaluating of selected systems for colorimetric calibration of LCD monitors, ICMMI 2015 International Conference on Man-Machine Interactions, October 6-9, 2015 The Beskids, Poland, Proceedings: Springer-Verlag series Advances in Intelligent Systems and Computing, Man–Machine Interactions 4, Publisher: Springer International Publishing, Editors: Aleksandra Gruca, Agnieszka Brachman, Tadeusz Czachórski, Stanisław Kozielski

7. A. Kordecki, A. Bal, Capturing the Best Hyperspectral Image in Different Lighting Conditions, The 8th International Conference on Machine Vision (ICMV 2015), Barcelona, Spain, 18-22.11.2015

8. A. Bal: The fast method of creating high dynamic range image for fluorescent microscopy applications, VipIMAGE 2015 - V ECCOMAS Thematic Conference on Computational Vision and Medical Image Processing, Tenerife, Spain, October 19-21, 2015, Editors: João Manuel R.S. Tavares, R.M. Nata Jorge, pp. 41-47, ISBN: 978-1-138-02926-2, e-ISBN: 978-1-315-64 2015

9. Kordecki A., Palus H., Bal A.: Fast vignetting reduction method, 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2015), Międzyzdroje, Poland, 24-27.08.2015

10. A. Bal: Wybrane metody poprawy wyników segmentacji obiektów w postaci skupisk na przykładzie obrazów kometowych. Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 60, nr 5/2014, str. 288-291.

11. A. Bal, S. Student: Wybrane problemy metrologiczne w badaniach z zakresu biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. Prace komisji naukowych, Zeszyt nr 38, A. Burghardt, J. Dubiński, S. Gajda (Red.), Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Katowice 2014, str. 479-482, ISBN 978-83-88657-55-9.

12. A. Bal: Porównanie wybranych metod poprawy jakości segmentacji obiektów w postaci skupisk na przykładzie globalnej binaryzacji obrazów kometowych. Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Tom II, A. Świerniak i J. Krystek (Red.), str. 19-32, PKJS, Gliwice 2014, ISBN 978-83-62652-68-6

13. A. Bal: Nienadzorowana metoda oceny jakości segmentacji obrazów z funkcją wyboru wymaganej dokładności wyniku segmentacji. Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Tom II, A. Świerniak i J. Krystek (Red.), str. 7-18, PKJS, Gliwice 2014, ISBN 978-83-62652-68-6

14. Kordecki A. Palus H. Bal A: Kalibracja kolorymetryczna w procesie pozyskiwania obrazów. Przegląd Elektrotechniczny, 2013 R. 89 nr 4. s. 80-83