Laboratoria

Laboratorium Niewerbalnej Komunikacji Interpersonalnej


Kierownik laboratorium:
Prof. dr hab. Bogdan Smołka,


      Tematyka prac badawczych prowadzonych w grupie kierowanej przez dr hab. Bogdana Smołkę koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z analizą wizyjną niewerbalnej komunikacji interpersonalnej. W laboratorium wyposażonym w wydajne stacje komputerowe, najnowocześniejsze kamery przeznaczone do rejestracji zjawisk krótkotrwałych oraz urządzenia umożliwiające analizę sceny trójwymiarowej, prowadzone są nowatorskie w skali światowej badania nad gestami, będącymi indykatorami ukrywanych stanów emocjonalnych, generowanych przez bodźce stresogenne. W centrum zainteresowań badawczych znajduje się szczególnie analiza dynamiki mrugnięć oraz krótkotrwałych, nieświadomych i niekontrolowanych mikroekspresji mimicznych, odzwierciedlających nasilenie emocji doznawanych przez człowieka. Celem zespołu jest opracowanie systemu wizyjnego, który poprzez analizę dynamiki punktów charakterystycznymi twarzy, a także zaawansowane modele ekstrakcji i klasyfikacji ekspresji mimicznych, umożliwi automatyczne rozpoznanie stanu psychofizycznego monitorowanych osób.
Grupa badawcza, w ramach współpracy z norweskim centrum medycznym w Forde, zajmuje się także analizą obrazów ultrasonograficznych ujawniających zmiany reumatoidalne w tkankach stawowych dłoni. Badania naukowe obejmują komputerową ocenę progresji zmian patologicznych oraz ich wizualizację. Zespół aktywnie zajmuje się także metodami poprawy jakości wizyjnej, a szczególnie redukcją szumów w obrazach cyfrowych i sekwencjach wideo. Między innymi, prowadzone są prace nad poprawą jakości obrazów astronomicznych przesyłanych przez pierwsze polskie satelity Lem i Heweliusz.
Efektem prowadzonych badań są także szybkie algorytmy koloryzacji obrazów, pozwalające na zwiększenie atrakcyjności percepcyjnej informacji kodowanej w poziomach szarości. Algorytmy koloryzacji pozwalają na rekonstrukcję barwną historycznych fotografii, filmów archiwalnych, czy też wizualizację monochromatycznych obrazów biomedycznych. Grupa badawcza zajmuje się także wyszukiwaniem informacji multimedialnych w rozległych bazach internetowych oraz ekstrakcją cech umożliwiających ich efektywną indeksację.
Członkowie zespołu współpracują z ośrodkami naukowymi w Niemczech, Norwegii, USA Kanadzie i Japonii. Efekty prac badawczych prezentowane są w monografiach i czasopismach naukowych oraz referowane na międzynarodowych, prestiżowych konferencjach.

Pozostali pracownicy i doktoranci laboratorium:

Samodzielni pracownicy naukowi:
Dr hab. inż. Adam Popowicz, Współpracownik

Adiunkci:
Dr inż. Krystian Radlak
Dr inż. Marek Szczepański