Laboratoria

Laboratorium Obrazowania i Pomiarów Radiometrycznych,


Kierownik laboratorium:
Dr hab. inż. Henryk Palus, prof. nzw. w Pol.Śl.


      Prace prowadzone w grupie kierowanej przez dr hab. inż. Henryka Palusa dotyczą metod pozyskiwania i niskopoziomowego przetwarzania obrazów monochromatycznych, barwnych i wielo- i hiperspektralnych. Obszar zainteresowań członków grupy obejmuje takie problemy związane z obrazowaniem jak dobór układów oświetleniowych do systemów wizyjnych, kalibracja kolorymetryczna urządzeń pozyskiwania obrazów, korekcja winietowania obiektywów, demozaikowanie, pomiary radiometryczne charakterystyk kamer i aparatów cyfrowych itp. Realizacja takich zadań odbywa się z wykorzystaniem sprzętu oświetleniowego, wizyjnego oraz pomiarowego zgromadzonego w laboratorium w warunkach ciemni fotograficznej. Laboratorium dysponuje także licznymi wzornikami szarości i barw.
Równolegle prowadzone są prace w zakresie niskopoziomowego przetwarzania obrazów, które w szczególności obejmują techniki kwantyzacji barw (KHM), metody pikselowej i obszarowej segmentacji obrazu, detekcję obiektów w obrazie oraz wskaźniki jakości obrazu po segmentacji. Pracownicy laboratorium współdziałają z Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej w zakresie obrazowania mikroskopowego i jego automatyzacji.
Członkowie zespołu współpracują także z ośrodkami naukowymi w Niemczech i Norwegii. Efekty prac badawczych prezentowane są w monografiach i czasopismach naukowych oraz referowane na międzynarodowych, prestiżowych konferencjach.

Pozostali pracownicy i doktoranci laboratorium:

Adiunkci:
Dr inż. Artur Bal
Dr inż. Mariusz Frąckiewicz

Doktoranci:
Mgr inż. Bartosz Binias
Mgr inż. Monika Mendrela
Mgr inż. Luca Miglietta
Mgr inż. Szymon Ziemek