Pracownicy

Kierownik Zakładu:
Prof. dr hab. inż. Joanna Polańska,

Samodzielni pracownicy naukowi:
Dr hab. inż. Artur Cieślar-Pobuda,
Dr hab. inż. Henryk Palus, prof. nzw. w Pol.Śl.
Prof. dr hab. Bogdan Smołka,

Adiunkci:
Dr inż. Artur Bal
Dr inż. Franciszek Binczyk
Dr inż. Mariusz Frąckiewicz
Dr inż. Michał Marczyk
Dr inż. Adam Popowicz
Dr inż. Krystian Radlak
Dr inż. Marek Szczepański

Doktoranci:
Mgr inż. Katarzyna Bednarczyk
Mgr inż. Bartosz Binias
Mgr inż. Agnieszka Cecotka
Mgr inż. Grzegorz Drążek
Mgr Mateusz Kania
Mgr inż. Anna Krawczyk
Mgr inż. Łukasz Król
Mgr Anna Marcisz
Mgr inż. Justyna Mika
Mgr inż. Mirosław Pach
Mgr inż. Anna Papież
Mgr inż. Bożena Rolnik
Mgr inż. Bernadetta Sarat
Mgr inż. Joanna Tobiasz
Mgr inż. Joanna Żyła

Studenci/Współpracownicy:
inż. Michał Gallus
Mgr inż. Anna Jama
Dr inż. Andrzej Kordecki
inż. Dariusz Kuchta
inż. Grzegorz Mrukwa
Dr inż. Aleksandra Pfeifer
Sebastian Pustelnik
Mgr inż. Anna Rotarska-Mizera
inż. Wojciech Wilgierz
inż. Michał Wolny

Sekretariat zakładu:
Mgr Katarzyna Fabiś

Pracownicy administracyjno-techniczni:
st.technik Edward Marchewka