Publikacje

Rok:   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009

1. Rucinski S., Pigulski A., Popowicz Adam, Kuschnig R., Kozlowski Sz., Moffat A., Pavlovski K., Handler G., Pablo H., Wade G. and Weiss W.. LIGHT-CURVE INSTABILITIES OF β LYRAE OBSERVED BY THE BRITE SATELLITES, 2018. ASTROPHYSICAL JOURNAL, vol. (accepted)

2. Ewa Rusak, Anna Rotarska-Mizera, Piotr Adamczyk, Bogdan Mazur, Joanna Polanska and Agata Chobot: Markers of anemia in children with type 1 diabetes, Journal of Diabetes Research, 2018, (in press)

3. Robert Dziedzic, Tomasz Marjański, Franciszek Binczyk, Joanna Polanska, Wioletta Sawicka, Witold Rzyman, Favourable outcomes in early-stage non-small cell lung cancer patients operated by VATS - a propensity score-matched analysis. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, Epub 2018, March 14, doi: 10.1093/ejcts/ezy101

4. Adam Popowicz, 'Analysis of Dark Current in BRITE Nanostellite CCD Sensors', Sensors 2018, 18(2), 479; doi: 10.3390/s18020479

5. Agnieszka Cecotka, Joanna Polanska: Region specific methylation profiling in acute myeloid leukemia. Interdisciplinary Sciences - Computational Life Sciences, 2018, doi: 10.1007/s12539-018-0285-4

6. Anna Wojakowska, Laura M. Cole, Mykola Chekan, Katarzyna Bednarczyk, Magdalena Maksymiak, Małgorzata Oczko-Wojciechowska, Barbara Jarzab, Malcolm R. Clench, Joanna Polanska, Monika Pietrowska, Piotr Widlak: Discrimination of papillary thyroid cancer from non-cancerous thyroid tissue based on lipid profiling by mass spectrometry imaging, Endokrynol Pol 2018; 69 (1): 2–8, DOI: 10.5603/EP.a2018.0003

7. BRITe-Constellation reveals evidence for pulsations in the enigmatic binary η Carinae, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Noe Richardson et al. (including Adam Popowicz) 2018 (accepted)

8. Anna Walaszczyk, Katarzyna Szołtysek, Karol Jelonek, Joanna Polanska, Wolfgang Dörr, Julia Haagen, Piotr Widłak, Dorota Gabryś: Heart irradiation reduces microvascular density and accumulation of HSPA1 in mice, Strahlentherapie und Onkologie, 2018, Epub 23rd October 2017, doi:10.1007/s00066-017-1220-z

9. K. Radlak, M. Frackiewicz, H. Palus, B. Smolka, Finger joint synovitis detection in ultrasound images, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (in press, JCR)

10. Baade D., Pigulski A., Rivinius Th., Carciofi A., Panoglou D, Ghoreyshi M., Handler G., Kuschnig R., Moffat A., Pablo H., Popowicz Adam, Wade G., Weiss W. and Zwintz K.. Short-term variability and mass loss in Be stars III. BRITE and SMEI satellite photometry of 28 Cygni, 2018. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, vol. Volume 610, no. A70

11. Polanski A, Marczyk M, Pietrowska M, Widlak P, Polanska J: Initializing the EM Algorithm for Univariate Gaussian, Multi-Component, Heteroscedastic Mixture Models by Dynamic Programming Partitions, International Journal of Computational Methods, 2018, 15(3): 1850012 (21 pages), doi: 10.1142/S0219876218500123

12. Chobot Agata, Ewa Rusak, Janet Wenzlau, Howard Davidson, Piotr Adamczyk, Agnieszka Krzywicka, Bogdan Mazur, Joanna Polanska, Marian Rewers: ATP4A autoimmunity in pediatric patients with type 1 diabetes and its relationship to blood count, iron metabolism and vitamin B12. Pediatric Diabetes, 2018, 19:80-84, Epub April 12, 2017, doi: 10.1111/pedi.12528

13. Joanna Tobiasz, Najla Al-Harbi, Sara Bin Judia, Salma Majid, Ghazi Alsbeih, and Joanna Polanska: Are Radiosensitive and Regular Response Cells Homogeneous in Their Correlations Between Copy Number State and Surviving Fraction After Irradiation? 6th International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, IWBBIO 2018, April 25-27, 2018, Granada, Spain. Lecture Notes in Bioinformatics, 10813:197-208, doi: 10.1007/978-3-319-78723-7_17

14. Krawczyk A, Polanska J: Comparative analysis of microRNA-target gene interaction prediction algorithms based on integrated p-value calculation. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2018, 659:137-143, International Conference on Man-Machine Interactions, ICMMI 2017, October 3-6, 2017, Kraków

15. Polanska J: Methylation profiling in therapy related AML, Workshop on Advanced Analysis for. Understanding Rare Diseases. February 27th - March 1st, 2018, Shanghai, China

16. Binczyk F, Marczyk M, Polanska J: LISI - system for automated Lymphocyte Identification in H-E Stained tissue Images. 2nd Annual Meeting of MAQC Society, Precision Medicine and Clinical Omics, February 24-27, 2018, Shanghai, China

17. G.Mrukwa, D.Kuchta, D.Babiak, S.Pustelnik, M.Gallus, M.Gamrat, R.Lisak, M.Wolny, W.Wilgierz, J.Polanska: Spectre - an open source tool for comprehensive Mass Spectrometry Imaging data analysis. 13th Annual Meeting of European Society of Molecular Imaging, EMIM 2018, March 20-23, 2018, San Sebastian, Spain

18. Gawin M, Pietrowska M, Diehl HC, Mrukwa G, Kalinowska-Herok M, Chekan M, Elm J, Drazek G, Krawczyk A, Lange D, Polanska J, Henkel C, Widłak P: Obrazowanie molekularne MALDI-MSI w klasyfikacji raków tarczycy. III Zjazd Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Perspektywy w onkologii molekularnej. 5-6.04.2018 Warszawa

19. Kula D, Kalemba M, Puch Z, Jarząb M, Kowalska M, Handkiewicz-Junak D, Halczok M, Tyszkiewicz T, Cyplińska R, Polanska J, Jarząb B: Związek wybranych polimorfizmów z rakiem brodawkowatym tarczycy. III Zjazd Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Perspektywy w onkologii molekularnej. 5-6.04.2018 Warszawa

20. Gosławska Z, Jarosz-Chobot P, Szczepańska M, Szadkowska A, PiątkiewiczP, Bernas M, Polanska J, Chobot A: Ocena wiedzy dotyczącej cukrzycy wśród studentów ostatniego roku kierunku lekarskiego. XVI Konferencja Cukrzycy Typu 1 Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, 12-14 kwietnia 2018, Łódź. Przegląd Pediatryczny, 47(1):31-32

21. Chobot A, Sokołowska M, Stompór J, Szyda K, Deja G, Polanska J, Jarosz-Chobot P: Okres remisji u dzieci z cukrzycą typu 1(T1DM) rozpoznaną w latach 2012-2013, 4-letnia obserwacja kliniczna. XVI Konferencja Cukrzycy Typu 1 Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, 12-14 kwietnia 2018, Łódź. Przegląd Pediatryczny, 47(1):26-27

22. Chobot Agata, Janota Oliwia, Polanska Joanna, Pluskiewicz Wojciech: Jakość tkanki kostnej u młodzieży i młodych dorosłych z cukrzycą typu 1 w porównaniu z wynikami sprzed 10 lat. Przegląd Pediatryczny, 47(1):24; XVI Konferencja Cukrzycy Typu 1 Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, 12-14 kwietnia 2018, Łódź.

23. Suwalska Aleksandra, Kocot Szymon, Binczyk Franciszek, Siuda Joanna, Bobek-Billewicz Barbara, Tarnawski Rafal, Polanska Joanna, Rudzinska-Bar Monika: Wykorzystanie konwolucyjnych sieci neuronowych do identyfikacji na obrazach MRI obszarów istotnych w diagnostyce zaburzeń funkcji poznawczych w przebiegu choroby Parkinsona. III Kongres Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych, Katowice 12-14 kwietnia 2018

24. Przemysława Jarosz-Chobot, Agata Chobot, Wojciech Fendler, Joanna Polanska, Eliza Skała: Epidemiology of diabetes mellitus in children and youth. Eds. Julian P. Velela, Corina Paul, Stuart J. Brink, in Pediatric Endocrinology and Diabetes, 2018 Update. Wydawnictwo Timisoara, Mirton 2018, str.99-116, ISBN 978-97-352-1799-0