Seminaria

Seminaria Zakładu Analizy Eksploracyjnej Danych odbywają się w każdą środę w godzinach 8:30 - 10:00 w sali 531 Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki przy ulicy Akademickiej 16 w Gliwicach.
W trakcie seminariów omawiane są sprawy bieżące jak również prezentowane oraz dyskutowane są wyniki badań pracowników Zakładu.

Harmonogram seminariów w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19

Lp.DataReferentTytuł referatu
103.10.2018Henryk PalusSystemy Wizyjne: wczoraj, dziś i jutro
210.10.2018Marek SzczepańskiFiltracja obrazów pozyskanych z przetwornika z filtrem mozaikowym Bayera
317.10.2018Katarzyna FrątczakAnaliza statystyczna danych dotyczących choroby Niemanna-Picka przy wykorzystaniu wysokorozdzielczej spektrometrii masowej MALDI-FTICR-MSI.
424.10.2018Bartosz BiniasPredykcja czasu reakcji badanych na wystąpienie nieoczekiwanych zdarzeń na podstawie sygnału EEG
531.10.2018Joanna TobiaszAnaliza danych pochodzących z sekwencjonowania RNA dla różnych typów raka piersi
607.11.2018Adam PopowiczTechniczne aspekty obrazowania astronomicznego i kosmicznego III
714.11.2018Kinga LeszczorzOcena struktury aberracji liczby kopii DNA z wykorzystaniem danych z sekwencjonowania nowej generacji
821.11.2018Krystian RadlakGłębokie sieci neuronowe i ich zastosowania w analizie obrazów - cz. 1
928.11.2018Justyna MikaAnaliza danych pochodzących z sekwencjonowania miRNA z egzosomów i komórek raka głowy i szyi
1005.12.2018Mariusz FrąckiewiczSegmentacja obszarów zmian w obrazowaniu piersi
1112.12.2018Anna GlodekZastosowanie teorii grafów do oceny interakcji microRNA-gen
1219.12.2018Grzegorz DrążekMetody redukcji wymiarowości w połączeniu z algorytmem klasteryzacji średnich przesuniętych (ang. mean shift clustering) dla celów segmentacji tkanki w obrazowaniu molekularnym
1302.01.2019Monika MendrelaUsuwanie szumu impulsowego w obrazach kolorowych z wykorzystaniem statystyki ROAD.
1409.01.2019Katarzyna SieradzkaZastosowanie modeli mieszanin gaussowskich do oceny klonalności
guza z użyciem danych sekwencjonowania DNA
1516.01.2019Grzegorz MrukwaAnaliza heterogeniczności nowotworów przy wykorzystaniu obrazowania molekularnego MALDI-ToFSeminarium Instytutu Automatyki - semestr zimowy 2018/19 Seminarium ZAED - semestr zimowy 2018/19
Plany seminariów Instytutu Automatyki w poprzednich semestrach:                         Plany seminariów ZAED w poprzednich semestrach:
Semestr letni 2017/18 Semestr letni 2017/18
Semestr zimowy 2017/18 Semestr zimowy 2017/18
Semestr letni 2016/17 Semestr letni 2016/17
Semestr zimowy 2016/17 Semestr zimowy 2016/17
Semestr letni 2015/16 Semestr letni 2015/16
Semestr zimowy 2015/16 Semestr zimowy 2015/16
Semestr letni 2014/15 Semestr letni 2014/15
Semestr zimowy 2014/15 Semestr zimowy 2014/15
Semestr letni 2013/14 Semestr letni 2013/14
Semestr zimowy 2013/14 Semestr zimowy 2013/14
Semestr letni 2012/13
Semestr zimowy 2012/13
Semestr letni 2011/12
Semestr zimowy 2011/12
Semestr letni 2010/11
Semestr zimowy 2010/11