Propozycje tematów prac dyplomowych - M. Szczepański1. Wykorzystanie koncepcji średnich nielokalnych do poprawy jakości sekwencji wideo.
2. Filtracja map głębi uzyskanych dla kamery 3D.
3. Poprawa jakości sekwencji wideo zniekształconych przez turbulencje atmosferyczne.
4. Detekcja i odczyt tablic rejestracyjnych w nagraniach z rejestratorów drogowych.

Dodano: 2015-05-24, przez: Marek Szczepański

Propozycje tematów prac dyplomowych - A. Bal1. Porównanie własności wybranych metod pomiaru barwy i różnicy barw na potrzeby systemów kontroli jakości
2. Opracowanie metodyki i przeprowadzenie badań własności metrologicznych wybranych systemów kalibracji kolorymetrycznej monitorów
3. Analiza wpływu zastosowanego protokołu akwizycji obrazów na wyniki ich przetwarzania dla niektórych metod obrazowania preparatów biomedycznych
Dodatkowe informacje

Dodano: 2015-05-20, przez: Artur Bal

Propozycje tematów prac dyplomowych - M.Marczyk1. Kontrola jakości danych qRT-PCR w pomiarach ekspresji miRNA.
2. Metody wstępnego przetwarzania danych w dwuwymiarowej elektroforezie żelowej.
3. Klasyfikacja wielowymiarowych danych biologicznych z użyciem różnych modeli klasyfikacji.
Temat nr.2 i 3 mogą być również realizowane przez studentów Makrokierunku.

Dodano: 2015-05-20, przez: Michał Marczyk

Propozycje tematów prac dyplomowych - J.Polanska1. Opracowanie i optymalizacja bazy danych kosztów opieki zdrowotnej pacjentów diabetologicznych regionu Górnego Śląska.
2. Narzędzie bioinformatyczne do wyznaczania statystyk nadreprezentacji terminów ontologicznych GO oraz ścieżek sygnałowych KEGG.
3. Zastosowanie metod klasteryzacji hierarchicznej do oceny heterogeniczności obszarów guza w badaniach spektralnego obrazowania molekularnego (MSI – Mass Spectrometry Imaging).
4. Wpływ metod rangowania genów w algorytmie GSEA (Gene Set Enrichment Analysis) na wyniki analiz funkcjonalnych sygnatur genowych promieniowrażliwości w grupie pacjentek z rozpoznanym nowotworem piersi.
5. Analiza porównawcza jakości różnych technik segmentacji guza w obrazach rezonansu magnetycznego mózgu.
6. Algorytmy klasyfikacji w zastosowaniu do identyfikacji tła genetycznego raka tarczycy – analiza porównawcza metod statystycznych oraz technik eksploracji danych.
7. Optymalizacja metod selekcji i filtracji cech w algorytmach klasyfikacji dla przypadków integracji serii wyników eksperymentalnych.

Dodano: 2015-05-07, przez: Joanna Polańska